COVID-19

COVID-19

SOVAK ČR soustřeďuje v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru (SARS-CoV-2) informace pro své členy v Sekci pro členy v nově vytvořené rubrice COVID-19. Kvůli usnadnění přístupu k informacím a šířící se epidemii jsou novinky zpřístupněny pro všechny uživatele stránek v této rubrice. Pro přehled legislativy ke COVID-19 využijte tento odkaz.  Kontakty na SOVAK ČR ohledně požadavků na pomoc ze strany MZe, MZd nebo UKŠ naleznete zde.

2022

25. 1. 2022

Ústav zdravotnických informací a statistik ČR zpřístupnil na  webových stránkách podrobný popis, jak si mohou firmy upravit svůj software tak, aby s využitím služeb API ISIN umožňoval automatické předávání dat do Informačního systému infekčních nemocí ISIN. Aktualizovaný manuál je ke stažení zde a aktualizovaná dokumentace zde. Co se týká jednotlivých webových adres (domén):

18. 1. 2022

Na webové stránce COVID PORTÁL byly zveřejněny informace k povinnému testování zaměstnanců na pracovištích a OSVČ. Související odkazy a zdroje naleznete níže:

7. 1. 2022 Od 17. ledna zavádí vláda povinné testování zaměstnanců. Týká se úředníků ve státních úřadech, zaměstnanců ve firmách, živnostníků i jednatelů společností bez výjimky – tedy i těch, kteří jsou očkováni. Povinnost se vztahuje i na ty, kteří podstoupili očkování třetí dávkou. Podrobná pravidla testování nabízí web komoraplus.cz.
6. 1. 2022 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření. Více se dozvíte zde.
3. 1. 2022  Na programu jednání vlády ČR dne 29. 12. 2021 byl i bod týkající se úpravy testování zaměstnanců od 17. ledna 2022, projednávání tohoto bodu však bylo přerušeno a zatím o něm není definitivně rozhodnuto. Dle informací Hospodářské komory z jednání, kterých se účastní viceprezident T. Prouza a předseda Sekce pro zdravotnictví I. Hlaváč, návrh předpokládá rozšíření povinného testování zaměstnanců od 17. ledna 2022 tak, aby probíhalo 2x týdně, v určené dny či flexibilně v rozmezí 3–5 dnů podle potřeby různých směnných provozů. Každý zaměstnavatel si bude moci nastavit vlastní režim dle uvedených podmínek. První dva týdny testování ve firmách by se měli testovat všichni zaměstnanci (bez ohledu na očkování nebo prodělanou nemoc). Zaměstnavatelé by nadále vydávali v případě pozitivního testu potvrzení pro provedení konfirmačního PCR testu. I z toho důvodu Ministerstvo zdravotnictví vyvíjí tlak na navýšení kapacity testovacích míst. V případě, že by zaměstnanec odmítl postoupit test, zůstala by pravděpodobně pravidla stejná jako doposud (tedy povinnost informovat krajskou hygienickou stanici, vybavit ho respirátorem a zajistit odstup od ostatních zaměstnanců). Pojišťovny by proto měly v lednu proplatit 8 testů, v únoru se bude zřejmě hradit testů 6. Žádosti o příspěvek lze podávat od 1. ledna 2022 prostřednictvím aplikace ZDE. Ministerstvo zdravotnictví dále také uvažuje o zkrácení lhůt jak izolace (na 10 dní), tak karantény (na 5 dní), aby se zaměstnanci mohli vracet dříve do práce. Toto bude předmětem jednání 3. ledna 2022 a následně jednání tripartity.

 

2021

 

22. 11. 

Hospodářská komora přinesla na svých webových stránkách kompletní znění mimořádných opatření proti šíření onemocnění covid-19, která byla  projednána na mimořádném jednání vlády, a to mimořádné opatření, které se dotýká především provozu obchodů a služeb s nabytím účinnosti od 22. listopadu 2021 a mimořádné opatření vztahující se k testování zaměstnanců (se splněním povinnosti nejpozději do 29. listopadu 2021.

22. 10.  Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách publikovalo v návaznosti na současnou epidemickou situaci a možný trend vývoje mimořádné opatření upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest. Mimořádné opatření upravuje i používání ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti. Více zde.
1. 9.  Pražské vodovody a kanalizace, a.s., a VŠCHT ve spolupráci s Městskou částí Praha 9 a Praha–Lysolaje budou od začátku školního roku monitorovat odpadní vody na možný výskyt viru SARS-CoV- 2 u základních škol v těchto městských částech. Chtějí tak získat okamžité informace o případném šíření nákazy ve školách. Jedná se celkem o sedm objektů. Projekt navazuje na spolupráci v rámci ARG Tech, kde VŠCHT vyvíjí metodiku pro stanovení viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách. Více zde.
14. 4. Prezident Hospodářské komory ČR informoval o aktuálních tématech v souvislosti s koronavirovou krizí a jejími dopady na podnikatele. Přehled informací je doplněn o stanoviska HK ČR a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům. Více zde.
12. 4. Firmy mohou přispět k masivnímu proočkování populace. Více se dozvíte v tiskové zprávě Hospodářské komory ČR zde. Metodika zajištění a organizace očkování proti onemocnění COVID-19 u zaměstnavatelů je k dispozici zde
25. 3. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., ve spolupráci s VŠCHT Praha vyvinuly unikátní metodu, která odhalí nákazu koronavirem výrazně dříve než pomocí klinických testů. Více zde.
24. 3. V pondělí vláda rozhodla o rozšíření povinného testování zaměstnanců o tři další kategorie zaměstnavatelů – nejmenší zaměstnavatele do deseti zaměstnanců, osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky a o nestátní neziskové organizace. Hospodářská komora ČR připravila užitečné rady a informace k povinnému testování formou otázek a odpovědí, více zde.
17. 3. Hospodářská komora ČR zveřejnila 7 doporučení pro vládu v souvislosti s pandemií covid-19, více zde.
12. 3. Jednoduchý informační leták s návodem, jak si vybrat správný respirátor, připravil pro spotřebitele Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Více zde v letáku a na webu ÚNMZ
8. 3. Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření. Více zde.
8. 3. Hospodářská komora České republiky důrazně doporučuje zaměstnavatelům, aby se kromě všeobecně přijímaných základních preventivních opatření přispívajících ke snížení rizika nákazy koronavirem v provozech řídili i doporučeními podnikatelských svazů a asociací pro organizaci práce na pracovištích. Ačkoliv doporučení nejsou závazná, Hospodářská komora České republiky doporučuje firmám je dodržovat ve vlastním zájmu. Více zde.
5. 3. Hospodářská komora ČR již téměř rok pomáhá podnikatelům a živnostníkům se zajištěním ochranných prostředků díky spolupráci se společností MONTO, s.r.o. S ohledem na nařízení vlády v posledních dnech evidujeme enormní zájem (nejen) podnikatelské veřejnosti o zajištění antigenních testů pro tzv. samotestování. Více viz zde.
1. 3.  Stát bude firmám kompenzovat testování na covid-19 až 60 Kč za jeden test. Nárok bude na čtyři testy na zaměstnance nebo OSVČ měsíčně, testování bude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Po mimořádném jednání vlády to uvedl Úřad vlády České republiky. Více zde.
24. 2. Podnikatelské organizace chtějí vládě pomoci snížit riziko šíření koronaviru ve firmách, a proto souhlasí se zavedením povinnosti nošení roušek v podnicích za podmínek, že budou povinné v režimu osobních ochranných prostředků a vláda stanoví rozumné výjimky pro některé zaměstnance, kteří pracují ve ztížených podmínkách nebo na home office. Více viz tisková zpráva Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů zde.
19. 1. Vyšší náhrady pro lidi v izolaci nebo při onemocnění způsobené koronavirovou nákazou by znamenaly neúměrnou zátěž pro české firmy, které se potýkají s hospodářskými problémy v době pandemie covidu-19. Více se dozvíte v tiskové zprávě Hospodářské komory ČR zde.

 

Usnesení vlády ČR ze dne 30. 11. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 o přijetí krizového opatření naleznete zde.


Hospodářská komora ČR k rozhodnutí vlády ze dne 29. 11. 2020

Hospodářská komora oceňuje, že vláda po jednání uskutečněného dne 29. 11. 2020 představila jasný plán rozvolňování proticovidových opatření v příštím týdnu a přechod ČR do 3. stupně protiepidemického systému. Komora zároveň doporučuje vládě, aby provedla revizi poskytované podpory podnikům a zajistila spravedlivý systém pomoci postiženým sektorům. Podnikatelé také deklarují, že jsou připraveni zahájit testování zaměstnanců pomocí antigenních testů, a urychlit tím rychlejší zotavení české ekonomiky. Více viz v tiskové zprávě HK ČR zde.


Nové technologie a specializované výrobky chránící zaměstnance a zákazníky před nákazou covid-19 na pracovištích

Do tuzemských provozů začaly rychle pronikat nové technologie a specializované výrobky, které chrání zaměstnance a zákazníky před nákazou covid-19 na pracovištích. Firmy tak reagovaly na zářijovou výzvu Hospodářské komory ČR, která je k tomu vyzvala, aby tím snížily riziko plošného lockdownu. V provozech se objevily kromě roušek s nanovlákennou membránou třeba i rychlé automatické měřiče teploty návštěvníků firem a zaměstnanců nebo přístroje na dezinfekci průmyslových hal ozonem. Více v tiskové zprávě zde.


Hospodářská komora ČR k protiepidemickému systému

Podnikatelé si nepřejí neřízené rozvolňování vládních opatření, kvůli kterému by pak za několik dní museli uzavírat své provozovny znovu. Zároveň pro ně ale musí mít ekonomický smysl některé provozovny vůbec znovu otevřít. Protiepidemický systém představený ministrem zdravotnictví ale tento fakt nezohledňuje. Pro podniky to znamená, že by musely další měsíce fungovat v režimu, jehož výsledkem bude buď závislost na státní podpoře, nebo propuštění zaměstnanců a uzavření provozoven nadobro. Více v tiskové zprávě HK ČR zde.   


Svatomartinská výzva

Podpořte budoucnost českého hospodářství prostřednictvím skutečné reformy stavebního práva v ČR, vyzývá pětice významných svazů zastřešujících široké spektrum firem, které zaměstnávají miliony lidí v celé republice. Hospodářská komora ČR (HK ČR), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a Asociace developerů společně vydaly Svatomartinskou výzvu, ve které apelují na Poslaneckou sněmovnu, Senát, ale také na vládu, aby upravily stávající návrh stavebního zákona a zasadily se o jeho rychlé přijetí. Více viz tisková zpráva HK ČR zde.


Hospodářská komora ČR: Podpora pro podnikatele

Hospodářská komora ČR připravila k 2. 11. 2020 shrnutí, jakou podporu mohou podnikatelé postižení koronavirovou krizí využívat, více zde.


Ministerstvo práce a sociálních věcí ke COVID-19

Dopis ministryně práce a sociálních věcí s poděkováním a výzvou k důslednému dodržování všech protiepidemických a dalších mimořádných opatření naleznete zde.


Hospodářská komora ČR: Obnovení bezplatné poradny pro podnikatele

Vzhledem ke stále přísnějším protipandemickým opatřením vlády eviduje Hospodářská komora rostoucí zájem firem o odborné poradenství. Právě proto se svými partnery obnovila bezplatnou poradnu, díky níž mohla už během jarních měsíců zodpovědět bezmála 3 000 podnikatelských dotazů. Odpovědi budou podnikatelům zajišťovat právní experti Hospodářské komory a týmy partnerských právních kanceláří. Více viz zde.


Prezentace Ministerstva zdravotnictví k epidemii COVID-19

Prezentace ohledně vývoje epidemie COVID-19 v ČR s přehledem míst nákazy, zasažených kategorií provozů a povolání k 17. 10. 2020 je k dispozici zde.


Prezident Hospodářské komory ČR k opatřením vlády ČR ze dne 21. 10. 2020

Hospodářská komora ČR (HK ČR)  informuje o aktuálním dění a nových opatřeních vlády ve vztahu k podnikatelům, více v dopise prezidenta HK ČR zde.


COVID-19 u vybraných významných zaměstnání 

Trend počtu nakažených pracovníků v zařízeních pro úpravu, čištění a rozvod vody vedených v záznamech KHS (stav k 14. 10. 2020) je k dispozici zde.


Prezentace Ministerstva zdravotnictví k epidemii COVID-19

Prezentace ohledně vývoje epidemie COVID-19 v ČR včetně souhrnu hlavních statistických ukazatelů je k dispozici zde a prezentace s přehledem míst nákazy, zasažených kategorií provozů a povolání k 10. 10. 2020 je k dispozici zde.


Prezident Hospodářské komory ČR k opatřením vlády ČR ze dne 14. 10. 2020

Hospodářská komora ČR (HK ČR)  informuje o aktuálním dění a nových opatřeních vlády ve vztahu k podnikatelům, více v dopise prezidenta HK ČR zde.


Prezident Hospodářské komory ČR k opatřením vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 a informace Ministerstva zdravotnictví

Hospodářská komora ČR (HK ČR)  informuje o aktuálním dění a nových opatřeních vlády ve vztahu k podnikatelům, více v dopise prezidenta HK ČR zde. Prezentace Ministerstva zdravotnictví ohledně Datové a informační základny pro management pandemie COVID-19, podávající přehled míst nákazy, zasažených kategorií provozů a povolání – souhrn za září 2020 je k dispozici zde.


I dobrovolné testy na COVID-19 jsou daňově uznatelné, ujišťuje Komora po konzultaci s Ministerstvem financí

Testování zaměstnanců na koronavirus je daňově uznatelným nákladem nejen v případě povinných testů, ale i pokud jde o dobrovolné testování související s chodem firmy. Ministryně financí Alena Schillerová o tom během pracovního jednání ujistila Hospodářskou komoru ČR (HK ČR), na kterou se v posledních týdnech s tímto problémem obraceli podnikatelé. Řada z nich si totiž nebyla jistá, zda tento náklad mohou skutečně z daňového základu odečítat. Více v tiskové zprávě HK ČR zde.


Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Více v usnesení zde.


Shrnutí protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví 

Hospodářská komora zveřejnila shrnutí protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví platných od 24. září zde.   


Doporučení Hospodářské komory firmám a živnostníkům ke zvýšení prevence před šířením COVID-19 v provozech

Sadu osmi doporučení Hospodářské komory firmám a živnostníkům ke zvýšení prevence před šířením COVID-19 v provozech, která byla představena na tiskové konferenci Hospodářské komory dne 21. 9. 2020 k vládním krokům a mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem. Doporučení, která byla konzultována s epidemiology, obsahují výčet všeobecně přijímaných základních preventivních opatření přispívajících ke snížení rizika nákazy novým typem koronaviru v provozech, ale i nová doporučení pro organizaci práce na pracovištích a systematické zajištění důležitých informací pro rozhodování vedení firem o zavádění vnitropodnikových protiepidemických opatření. Doporučení nejsou závazná, nicméně Hospodářská komora České republiky doporučuje firmám je dodržovat ve vlastním zájmu. Jejich primárním cílem je snížení rizika šíření onemocnění v provozech a předcházení zpřísnění pravidel či plošnému nebo odvětvovému uzavření provozoven v zemi. Více zde.


Upozornění pro podnikatele: Nově zavedená mimořádná opatření: nošení roušek ve vnitřních prostorech od 10. září 2020

10. 9. 2020

Hospodářská komora ČR na svých webových stránkách zveřejnila souhrnnou informaci o přijatých mimořádných opatřeních včetně výjimek. Více zde.


Stanovisko Světové zdravotnické organizace k výsledkům testování na COVID-19

28. 4. 2020, Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., člen představenstva SOVAK ČR

Dne 24. 4. 2020 vydala Světová zdravotnické organizace stanovisko k výsledkům testování na přítomnost protilátek proti onemocnění COVID-19. Používání tzv. imunitních pasů – tedy výstupů z testování na přítomnost protilátek proti COVID-19 zůstává zcela otevřenou otázkou, neboť dosavadní studie zatím neprokázaly 100% garanci imunity na další infekci po prodělání nemoci. Důvodem je i to, že u řady osob, které infekci prodělaly, je hladina protilátek velmi nízká či dokonce pod mezí detekce.  


Stanovisko EurEau k COVID 19 ve vodohospodářských službách

Pitná voda
Všechny dostupné podklady ukazují, že pitná voda, kterou konzumujeme, je chráněna před uvedeným virem. Pokud voda pochází z podzemních zdrojů, je zdroj uložen pod vrstvami půdy a kamenů a je chráněn před kontaminací. Pokud voda tekoucí z vodovodu pochází z povrchových zdrojů, dodavatelé pitné vody provozují vícestupňovou úpravu vody s procesními postupy zahrnujícími flokulaci, filtraci, adsorpci i dezinfekci. Zkušenosti a výsledky výzkumu naznačují, že všechny potenciální viry jsou tímto vícestupňovým systémem účinně a efektivně eliminovány. Poskytovatelé pitné vody provádějí pravidelné testy, aby ověřili, že voda je bezpečná a nekontaminovaná.
 
Odpadní voda
Rovněž podle nejnovějšího vědeckého výzkumu, se riziko přímého přenosu Covid-19 skrze stolici infikovaných osob, zdá být nízké. Dosud není znám žádný případ přenosu fekálně-orálním přenosem viru. Nizozemské instituty KWR (Water research institute) a RIVM (National Institute for Public Health and the Environment) oznámily dne 25. března 2020, že v surové odpadní vodě detekovaly RNA nového viru Corona (Covid-19). RNA je genetický materiál viru. Mělo by být jasně zdůrazněno, že studie neidentifikovala žádný „živý“ nebo infekční virus. Všechny dostupné informace ukazují, že lidé pracující s odpadními vodami jsou dobře chráněni, pokud plně dodržují obvyklá opatření na ochranu zdraví a bezpečnost při práci, a používají své běžné osobní ochranné prostředky (OOP).

Odkazy na informační zdroje v angličtině a v nizozemštině více zde.


Vládní harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností více viz schéma 


COVID-19 Best practices

Zajistit dodávky pitné vody a čištění vod odpadních zůstává prioritou vodohospodářské společnosti ČEVAK a. s., více se o opatřeních dozvíte v tiskové zprávě zde.


COVID-19 Best practices

Společnost VodoTech, která odečítá vodoměry pro zákazníky Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. v souvislosti s aktuální situací změnila preferovaný způsob zjišťování spotřeby vody. Více zde.


SOVAK ČR vítá schválení úvěru pro Ministerstvo zemědělství na financování vodohospodářských staveb, více zde.


Stanovisko SOVAK ČR k poskytování OOP vybraným pracovníkům vodohospodářských společností bylo zveřejněno zde.


Evropská komise odsouhlasila volný pohyb pracovníků základní infrastruktury

31.3.2020 Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., člen představenstva SOVAK ČR

Dne 30.3.2020 Evropská komise po konzultaci s dotčenými profesními organizacemi včetně vodohospodářské asociace EurEau vydala Praktické pokyny k zajištění volného pohybu klíčových pracovníků (zde). Pokyn by měl zajistit možnost přeshraničního pohybu osob z odvětví zdravotní péče, potravinářství, ale i z dalších základních služeb, kam patří mimo jiné sektor veřejných služeb a specificky vodárenství. V nevýhradním seznamu dotčených profesí jsou „Osoby, zajišťující chod kritické či jinak zásadní infrastruktury států a vědečtí a techničtí specialisté vč. těch, kteří se starají o funkci vodohospodářské infrastruktury (např. úpraven pitných vod)". Uvedené pokyny, pokud budou respektovány v rámci omezení členských států, by tak měly ulehčit velmi problematickou situaci a navazují na již vydané Pokyny (zde), které upravují požadavek na členské státy, aby bezodkladně stanovily všechny příslušné vnitřní hraniční přechody v rámci transevropské dopravní sítě jako hraniční přechody s tzv. „zelenými pruhy“ a umožnily hladký průjezd kamionové dopravy, na které záleží i bezproblémové zásobování vodohospodářských podniků. 


Aktualizovaný obrázek Obecné zásady k prevenci nákazy COVID-19 pro pracovníky provozů kanalizací a čistíren odpadních vod k 30. 3. 2020, více zde.


Dne 24. 3. 2030 aktualizoval Státní zdravotní ústav (SZÚ) stanovisko pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami (zejména roušky, respirátory, rukavice). V souladu s aktualizovanými informacemi doporučujeme na pracovištích vodohospodářských společností použité OOP soustřeďovat do jednorázových pytlů a likvidovat po uzavření společně s ostatním směsným odpadem (tedy nikoliv jako odpad typu 15 02 02). Aktualizovaná stanoviska Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů naleznete na stránkách SZÚ zde.   


SOVAK ČR v uplynulých dnech vyjednával s Ministerstvem zemědělství o zajištění ochranných pomůcek zejména pro zaměstnance čistíren odpadních vod. Více se dozvíte v tiskové zprávě Distribuce ochranných pomůcek pro členy SOVAK ČR zde


Přehled usnesení vlády ČR proti koronavirové pandemii naleznete zde.


Kontakty pro krizovou komunikaci s Ministerstvem zemědělství

SOVAK ČR se v rámci zvládání pandemické situace dohodnul na krizové komunikaci s MZe, která spočívá v každodenním vzájemném informování o nejnovějších přijatých opatřeních Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) a naopak o předávání informací od vodárenských firem sdružených v SOVAK ČR směrem k MZe a ÚKŠ. Více ve sdělení SOVAK ČR ke dni 23. 3. 2020 zde.


Dezinfekční prostředky

Nové přípravky pro dezinfekci rukou se budou v České republice distribuovat pod názvem Anti-COVID. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo seznam výrobních firem, který bude průběžně aktualizován. Na uvedené kontakty firem je možné se obrátit s objednávkami. Seznam je k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, nebo si ho můžete stáhnout zde


Doporučení Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vydala 17. 3. 2020 následující Doporučení pro provozovatele vodovodů a další osoby dodávající vodu pro veřejnou potřebu (osoby uvedené v § 3, odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) ve věci odběru vzorků pitné vody a prevence nákazy koronavirem, ke stažení zde.


Nakládání s použitými ochrannými pomůckami v souvislosti s COVID-19

Národní referenční centrum vydalo 18. 3. 2020 pokyn (zde) k nakládání s použitými jednorázovými ochrannými pomůckami, u kterých existuje riziko kontaminace, a to zejména nemocničního původu. Tento typ odpadu musí být shromažďován v jednorázových obalech a likvidován samostatně, ideálně jako odpad katalogové číslo 15 02 02. Pro vodárenské společnosti je relevantní v případě odpovídající kategorizace práce. V případě opakovaného používání OOP musí být vždy provedena dezinfekce a tento postup je nutné provádět po každé směně buď virucidními prostředky či praním – bližší informace jsou k dispozici na www.szu.cz.


Odpověď Ministerstva zemědělství v reakci na dopis SOVAK ČR ze dne 18. 3. 2020 ve věci podpory při řešení současné situace v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou a zajištění likvidace a čištění odpadních vod, více zde.


Zveřejňujeme doporučení pro přípravu desinfekčních roztoků, více viz zde. V případě absence odpovídajících desinfekčních roztoků na ruce a předměty denního užití bylo ze strany Vysoké školy chemicko-technologické v Praze doporučena výroba dle přiloženého složení a výrobního postupu. Upozorňujeme, že příp. záměna ethanolu za isopropylalkohol je spojená s rizikem výbuchu  https://www.tretiruka.cz/news/vybuchy-v-laboratorich-aneb-zradny-isopropylalkohol/.


Dopis SOVAK ČR na Ministerstvo zemědělství ohledně karantény na pracovišti, více zde.


Reakce Ministerstva zdravotnictví, které poskytlo Doporučení MZ pro provádění odběrů vzorků pitné vody v době nouzového stavu, zde je k dispozici dopis a dokument Ministerstva zdravotnictví – znění dopisuznění dokumentu.


COVID-19 Best practices

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., (BVK) provedly režimová opatření ke COVID-19. Dokument BVK Režimová opatření k výskytu viru SARS-CoV-2 je ke stažení zde.


Aktualizované stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou k 8. 3. 2020 o nové informace z dokumentů Světové zdravotnické organizace a Water Research Australia, je k dispozici zde.


COVID-19 Best practices

Text shrnuje, jak reagovaly na COVID-19 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., a další zpráva přibližuje opatření Královéhradecké provozní, a.s. Více se mimořádných opatřeních Královéhradecké provozní, a.s., dozvíte v dokumentu zde.


COVID-19 Best practices

V pátek 13. 3. 2020 ustavili zástupci Středočeských vodáren, a.s., a VKM, a.s. krizový štáb, který bude řídit jednotlivé kroky v provozu vodohospodářské sítě, kterou Středočeské vodárny, a.s., spravují. Více o opatřeních Středočeských vodáren, a.s., a VKM, a.s., které by mohly být pro další vodárenské společností inspirací, se dozvíte zde.


Dopis, v němž SOVAK ČR žádá, aby MZe učinilo legislativní kroky k převedení normy ČSN 75 6406 do závazného režimu např. zakotvením do § 38, odst. 1) novely vodního zákona, naleznete zde.


Dokument Ministerstva práce a sociálních věcí ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem je k dispozici zde.


Dne 2. 3. 2020 proběhlo na SOVAK ČR jednání k problematice nového koronaviru (SARS-CoV-2) za účelem připravit pro řádné členy spolku základní informaci o této problematice ve vztahu k výrobě pitné vody a čištění odpadních vod. Jedním z výstupů tohoto jednání bylo odeslání dopisu (dne 3. 3. 2020) adresovaného ministrovi zdravotnictví s žádostí o poskytnutí informace o všech zdravotnických zařízeních v ČR, která provozují infekční oddělení, kde by v případě potřeby mohli být hospitalizováni pacienti nakažení novým koronavirem (SARS-CoV-2) a dále o informace, jak je v těchto zařízeních řešeno nakládání s odpadními vodami a s jakou účinností před tím, než jsou tyto vody vypouštěny do veřejné stokové sítě. Jelikož do dnešního dne nedorazila odpověď, byla dnes odeslána následující urgence, rozšířená o zajištění ochranných pomůcek pro nejexponovanější pracovníky ve vodárenství.


Dokument Hospodářské komory ČR „Jak na to“ shrnuje doporučení pro zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům v případě mimořádné situace COVID-19 a je k dispozici zde.


Water News Europe zveřejnil článek Jak ošetřit a odstranit koronavirus ve vodním cyklu?, v němž jsou citovány nedávno publikované texty k uvedené problematice. Dne 21. února kanadští odborníci (Nicole McLellan, David Pernitsky a Arthur Umble) zveřejnili na webu Stantec whitepaper informace pro odborníky na úpravu vody a dne 19. 2. byl zveřejněn v Lancetu vědecký článek autorů (Charleen Yeo, Sanghvi Kaushal, Danson Yeo) .


Dokumenty Státního zdravotního ústavu naleznete zde a zde.


Materiály, mezi nimiž jsou například Stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou, ale i ostatní aktuální doporučení. Více viz materiál 1, materiál 2 a materiál 3.