Prezentace z výstavy VODOVODY-KANALIZACE

Prezentace přednášek v rámci doprovodného programu výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2023

ÚTERÝ 23. 5. 2023

Program

11:30 | Aktuální problematika v oblasti energií

Ing. František Střída, Ph.D., Ing. Jiří Koranda, Komise pro oblast energií SOVAK ČR, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.


12:00 | Modernizační fond a možnost podpory energetických úspor ČOV z jeho programů

Ing. Karel Kovařík, Státní fond životního prostředí ČR


12:30 | Hospodaření s dešťovou vodou ve městech a obcích

doc. Ing. David Stránský, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, předseda Asociace pro vodu ČR z.s.


13:00 | Taxonomie ve vodním hospodářství

Ing. Filip Wanner, Ph.D., Komise pro čistírny odpadních vod SOVAK ČR, Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.


13:30 | Odpovědné zadávání 

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, Ministerstvo pro místní rozvoj

 

STŘEDA 24. 5. 2023

Program

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL, VSTUPNÍ HALA III.

10:00 | Klimatická změna a vliv na vodní zdroje

RNDr. Pavel Punčochář, CSc., Ministerstvo zemědělství


10:30 | Rozsah regulace Ministerstva zemědělství ve vodárenství

Ing. Radek Hospodka, Ministerstvo zemědělství


11:00 | Výčet povinností vlastníků a provozovatelů VaK, výkon kontrolní činnosti MZe

Ing. Radek Hospodka, Ministerstvo zemědělství


11:30 | Informace ke Směrnici o čištění městských odpadních vod

Ing. Jiří Duda, Ministerstvo zemědělství


12:00 | Dotační politika Ministerstva zemědělství

Ing. Aleš Kendík, Ministerstvo zemědělství (přednáška se neuskutečnila)


12:30 | Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Ing. Věra Bogdanova, Ministerstvo zemědělství


13:00 | Dvousložka

Ing. Zdeněk Procházka, LL.M., Ekonomická komise SOVAK ČR, Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. (přednáška se neuskutečnila)


13:30 | Redukční ventil umí zázraky

Ing. Michal Skalický, Ing. Petr Kocourek, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 

ČTVRTEK 25. 5. 2023

Program

10:00 | Nová legislativa

Mgr. Martin Pták, Ministerstvo životního prostředí


10:30 | Vodohospodářská infrastruktura v OPŽP 2021+

Ing. Ivana Vráblíková, Ing. Jakub Němec, Státní fond životního prostředí ČR


11:00 | Ztráty vody v kontextu současnosti

Mgr. Jiří Paul, MBA, člen Představenstva SOVAK ČR, ředitel Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., místopředseda Asociace pro vodu ČR z.s.


11:30 | Využitie digitálních riešeni vo vodárenstve 21. storočia – dialkove odpočty viažuce sa k poplatkom za zrážkovú vodu

Ing. Ivan Hlavenka, ACCA, Adam Kňaze, PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o.


12:00 | Praktické aspekty elektromobility

Ing. Josef Morkus, CSc., České vysoké učení technické v Praze


Archiv přednášek z výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2017