Oborové zpravodaje

Zpravodaje vodárenských společností v České republice

Společnost Zpravodaj Prezentace v časopise Sovak
1. SčV, a. s. Voda pro vás  
Frýdlantská vodárenská společnost a.s. čtvrtletník) Frýdlantské vodárenské společnosti č. 7-8/2018
Jihočeský vodárenský svaz  JVS info č. 6/2018
Královéhradecká provozní, a. s. Voda pro vás   
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. Voda pro vás  
Pražské vodovody a kanalizace, a. s. Voda pro vás  
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Voda severu 1/2018
Středočeské vodárny, a. s. Voda pro vás  
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. PLANETA   
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. e-KapkaVodárenské kapky 7-8/2020
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Vodárenský zpravodaj  
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Vodník  
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ZPRAVODAJ akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav č. 7–8/2017
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Z první ruky č. 4/2019
TEPVOS, spol. s r. o. TEPVOS  

Zpravodaje vodárenských společností na Slovensku

Společnost Zpravodaj Prezentace v časopise Sovak
Asociácia vodárenských spoločností Vodárenské pohľady č. 1/2022
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Svet vody  
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Voda pre vás  
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodník, Vodný žurnál a Vodníček    

Dejte nám vědět i o Vašem zpravodaji na e-mail jungova@sovak.cz. Rádi ho v této rubrice zveřejníme.