Poslání SOVAK ČR

Posláním SOVAK ČR je:

  • zastupovat své členy při jednáních se státními orgány ve věcech, které jsou společným zájmem jeho členů, týká se to především oblasti legislativy, technické normalizace a vytváření ekonomických pravidel,
  • zabezpečovat činnost a služby podle potřeb a zájmů svých členů, zejména informačního, metodického, poradenského a vzdělávacího charakteru,
  • spolupracovat s obdobnými organizacemi v tuzemsku a v zahraničí,
  • vydávat odborný časopis
  • zajišťovat chod webových stránek spolku pro členy (řádným i přidruženým členům je v rubrice Informace pro členy zpřístupněn informační servis, řádným členům je poskytován ještě o něco podrobnější servis v rámci Informační a poradenské činnosti),
  • pořádat oborovou výstavu a konference,
  • pořádat odborná školení, kurzy a jiné vzdělávací akce.