Fakturační pravidla Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (účinná od 1. 1. 2021)

Dokument si můžete stáhnout v PDF zde.         

 

  1. členský příspěvek ve výši                                                                                              12 500,- Kč/rok  za  člena
  2. poplatek za informační a poradenskou činnost:
    roční platba dle velikostní kategorie danou počtem zásobených obyvatel nebo počtem obyvatel napojených na kanalizaci                   
Řádný člen (provozovatel VaK)  
Částka v Kč
do 10 000 zásobených obyvatel          12 500,-
do 20 000 zásobených obyvatel   25 000,-
do 50 000 zásobených obyvatel   37 500,-
do 100 000 zásobených obyvatel   62 500,-
do 200 000  zásobených obyvatel 112 500,-
do 500 000 zásobených obyvatel 137 500,-
do 1 000 000 zásobených obyvatel 200 000,-
nad 1 000 000 zásobených obyvatel       262 500,-

             

Řádný člen (vlastník, provozovatel VaK dodávající pouze vodu předanou nebo odebírající odpadní vodu k čištění) 
Částka v Kč
do 10 000 zásobených obyvatel           6 250,-
do 20 000 zásobených obyvatel  12 500,-
do 50 000 zásobených obyvatel  18 750,-
do 100 000 zásobených obyvatel  31 250,-
do 200 000  zásobených obyvatel  56 250,-
do 500 000 zásobených obyvatel  68 750,-
do 1 000 000 zásobených obyvatel 100 000,-
nad 1 000 000 zásobených obyvatel       131 250,-

 

Řádný člen (vlastník, správce VaK)  
Částka v Kč
do 50 000 zásobených obyvatel        12 500,-
do 100 000 zásobených obyvatel 25 000,-
do 500 000 zásobených obyvatel 37 500,-
do 1 000 000 zásobených obyvatel 62 500,-
nad 1 000 000 zásobených obyvatel       87 500,-