31. Květen 2024
SOVAK ČR zasílá stanovisko k návrhu směrnice – aktualizovaná pravidla používání některých hnojivých látek ze statkových hnojiv (RENURE). Problematika aplikace dusičnanů a hnojiv se výrazně dotýká zdrojů pitné vody určené k lidské spotřebě.
2. Duben 2024
Vnos jakýchkoliv cizorodých látek do vodního prostředí považuje SOVAK ČR za nežádoucí a z toho důvodu vnímá materiál EU 26/24 Hnojivé výrobky EU jako velmi důležitý právní předpis.
27. Březen 2024
Obor vodovodů a kanalizací (dále VaK) se zabývá inovacemi v oblasti obnovitelných zdrojů energie a to jak z pohledu energetického využití surovin, tak náhrady klasické elektrické energie.
26. Březen 2024
SOVAK ČR podporuje přístup EK podporovat ochranu životního prostředí související s řízeným přístupem k léčivům.
25. Březen 2024
​​​​​​​Vítáme iniciativy vedoucí ke kontrole vnosu jakýchkoliv chemických látek do životního prostředí, revizi v nastavení jejich posouzení, povolování a nakládání s nimi.
11. Březen 2024
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., je již 20 let plným členem evropské vodohospodářské asociace EurEau, která zaštiťuje zájmy vodohospodářských společností v 32 evropských zemích.
27. Březen 2023
Dne 18. 3. 2023 zveřejnila Česká televize reportáž, která analyzovala trend v množství nepoužitých léčiv, vrácených spotřebiteli do lékáren k ekologické likvidaci.
3. Březen 2021
Směrnice o čistírenských kalech je doplňujícím právním předpisem směrnice o čištění odpadních vod, zohledňuje však pouze jeden způsob využití čistírenského kalu, a to využití v zemědělství. Stanovisko ke směrnici připravili zástupci SOVAK ČR v EurEau.
13. Červenec 2020
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., vítá rozšíření počtu území, chráněných pro akumulaci povrchových vod, na celkový počet 86.
3. Duben 2020
Potenciál kontaminace COVID 19 je na provozované vodárenské infrastruktuře naprosto minimální.
30. Září 2019
S blížícím se koncem roku jsou postupně uvolňovány souhrnné zprávy jednotlivých ministerstev či zodpovědných organizací hodnotící vodní hospodářství a obor vodovodů a kanalizací v ČR za rok 2018.
31. Červenec 2019
Vláda na svém jednání dne 30. 7. 2019 zamítla poslanecký návrh novely Listiny základních práv a svobod, sněmovní tisk č. 549. SOVAK ČR zaujal k návrhu následující postoj.