Časopis Sovak

Logo časopisu Sovak
  • Měsíčník Sovak vychází již 32. rokem.
     
  • Měsíčník nabízí zejména novinky z koncepce, teorie, výzkumu, plánování, investic, normalizace, poznatky z praxe, zajímavosti ze světa vodního hospodářství v tuzemsku i v zahraničí.
     
  • Měsíčník Sovak vychází na 32 stranách formátu A4 nákladem 1 500 výtisků a je plnobarevný.
     
  • Měsíčník Sovak má řízenou distribuci a je rozesílán svým předplatitelům (není volně prodejný).

 

 

Nejen pro potřeby svých členů, ale i pro celou vodohospodářskou veřejnost vydává SOVAK ČR jednou měsíčně odborný časopis Sovak přinášející novinky z oboru, zejména z koncepce, teorie, plánování, investic a normalizace, ale i poznatky z praxe, zajímavosti ze světa vodního hospodářství v tuzemsku i v zahraničí a další důležité informace. Časopis Sovak publikuje výsledky výzkumných úkolů i jejich využití v praxi, na jeho stránkách probíhají diskuse pracovníků provozu a odborných specialistů nad aktuálními problémy oboru vodovodů a kanalizací.

Časopis je vydáván nákladem 1 500 ks a je prestižním a vyhledávaným odborným časopisem nejen v ČR.

Odborná úroveň a kvalita časopisu Sovak byla oceněna jeho zařazením do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice. Tento seznam vytvořila Rada pro výzkum a vývoj (poradní orgán vlády).

Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR je Radou pro výzkum a vývoj využíván při hodnocení těch výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných prostředků, které jsou vykazovány jako články v českém odborném periodiku. Časopis má přiděleno ISSN 1210–3039.

Obálka čísla 3/2022 časopisu Sovak