30 let SOVAK ČR – 2019

Banner 30 let SOVAK ČR
Leták k výročí 30 let SOVAK ČR

SOVAK ČR oslavil v roce 2019 výročí 30 let od svého založení, které připadá na datum 23. listopadu, kdy byly v roce 1989 podepsány dokumenty o sdružení státních podniků vodovodů a kanalizací. Byl připraven i spot k tomuto výročí.

Oslavy 30 let vyvrcholily na podzimní konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2019. Spolek připomenul tento svůj významný mezník již na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2019, ať již formou grafické výzdoby na stánku, či drobných dárkových předmětů. Na stánku SOVAK ČR byl také k dispozici speciální leták k výročí připomínající uplynulé vodohospodářské výstavy. Návštěvníci také měli možnost v předsálí výstavy zhlédnout promítanou sekvenci sestavenou z vybraných historických fotografií z dosavadní činnosti spolku. V červnu SOVAK ČR vydal i druhý leták, tentokrát zaměřený na odborné publikace a v září třetí leták, který se věnoval časopisu Sovak. Čtvrtý leták vydaný na podzim 2019 shrnul vývoj webových stránek.

V časopise Sovak č. 7–8/2019 byl zveřejněn rozhovor s historicky prvním předsedou SOVAK ČR Ing. Miroslavem Rieglem, přečíst si ho můžete zde. V časopise Sovak č. 9/2019 byl zveřejněn rozhovor s Ing. Janem Plechatým o transformaci a vývoji oboru vodovodů a kanalizací a k dispozici je zde. V časopise Sovak č. 10/2019 byla k výročí 30 let SOVAK ČR zveřejněna anketa s Osobnostmi SOVAK ČR a Čestnými členy SOVAK ČR

Na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací byla předsedou SOVAK ČR Ing. Miloslavem Vostrým a ředitelem SOVAK ČR Ing. Oldřichem Vlasákem slavnostně pokřtěna publikace k 30 letům spolku. Publikace 30 let SOVAK ČR shrnuje období působení SOVAK ČR v letech 1989–2019. Publikace popisuje nejen vývoj spolku a odbornou činnost poskytnutou ve prospěch svých členů a oboru jako takového, ale i obsáhlý přehled ohledně základních statistických údajů o rozvoji oboru vodovodů a kanalizací v České republice v letech 1989 až 2018 (2019) formou grafů. Podrobně byly představeny i stěžejní knižní pomůcky pro pracovníky vodohospodářského oboru, a to vzdělávací příručky a publikace, které SOVAK ČR za tu dobu vydal.

Křest publikace k 30 letům SOVAK ČR na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2019
Ocenění k 30 let SOVAK ČR na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2019

Na slavnostním večeru oborové konference Provoz vodovodů a kanalizací v Plzni byla předána významná ocenění. K 30. výročí SOVAK ČR byly předány pamětní list a skleněná plastika čtyřem výrazným představitelům vodohospodářského oboru a výroční plaketa ve tvaru kapky čtrnácti společnostem, které jsou dlouholetými přidruženými členy SOVAK ČR. 

Ocenění tak získali čtyři osobnosti za dlouhodobou spolupráci a přínos pro obor vodního hospodářství: odborník v oblasti čištění odpadních vod a pedagog na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., emeritní profesor působící na Českém vysokém učení technickém v Praze prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc., egyptolog, archeolog a autor knih zabývajících se studiem zániků komplexních společností ve spojitosti s problematikou sucha a vody prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., a generální ředitel Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., a prezident Asociácie vodárenských společnosti, Ing. Stanislav Hreha, PhD. O oceněných více v tiskové zprávě zde.

Ocenění k 30 let SOVAK ČR na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2019