SOVAK ČR v Hospodářské komoře České republiky

Hospodářská komora České republiky (dále jen HK ČR) je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR, a to ze zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Citovaným zákonem je dáno, že hájí zájmy všech podnikatelů ze všech regionů a oborů. HK ČR se opírá o více než 150letou historii a navazuje na činnost předválečných obchodních, průmyslových a živnostenských komor. V současnosti HK ČR sdružuje 15 000 členů organizovaných v cca 60 regionálních a 100 oborových asociací.

SOVAK ČR se stal složkou HK ČR na základě Rámcové smlouvy o spolupráci, která byla uzavřena v listopadu 2017. Tímto aktem se všichni řádní i přidružení členové SOVAK ČR stali automaticky členy HK ČR. SOVAK ČR hradí za všechny své členy členský příspěvek HK ČR.

V rámci Sekce životního prostředí HK ČR byla zřízena 15členná pracovní skupina Vodárenství, kterou při jednáních Výboru pro koordinaci regulace VaK zastupuje Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR.

Dlouhodobými tématy SOVAK ČR v rámci HK ČR jsou:

  1. Ochrana podnikatelského prostředí v oblasti VaK 
  2. Ochrana před excesivními požadavky státní správy
    HK ČR musí dlouhodobě prosazovat zájmy svých členů na poli nově přijímané legislativy. HK ČR je připomínkovým místem pro mezirezortní připomínková řízení a SOVAK ČR v tomto rámci se zapojuje do tvorby a připomínkování legislativy.
  3. Ochrana  zákazníka
    Prosazovat v rámci HK ČR zvyšování úrovně služeb poskytovaných jednotlivými provozovateli VaK svým zákazníkům. Daleko více využívat výstupy z benchmarkingu. Soustředit se na největší problémy (plnění plánu obnovy, zajištění kvalifikace pracovníků).
    Výbor pro koordinaci regulace VaK zásadně ovlivňuje fungování členů SOVAK ČR.

Služby poskytované HK ČR

Pro řádné a přidružené členy SOVAK ČR jsou ze strany HK ČR poskytovány služby, mezi které patří měsíční zasílání časopisu KOMORA na kontaktní osobu, zasílání denního a týdenního monitoringu tisku, zasílání nabídek na jednotlivé akce, semináře vzdělávací aktivity či zahraniční cesty organizované HK ČR. Členové SOVAK ČR dále mohou aktivně využívat loga HK ČR. V případě zájmu o využití těchto služeb včetně loga HK ČR kontaktujte kancelář SOVAK ČR, a to na kontaktech – jonova@sovak.cz, doudova@sovak.cz.

10. 10. 2023

HK ČR vydala tiskovou zprávu ohledně nových pravidlech pro nefinanční reporting, která začínají platit v lednu 2024. Více zde.

7. 10. 2022

Informace prezidenta HK ČR ze dne 7. 10. 2022, více zde a rovněž v následujících dokumentech – Sbírka zákonů č. 139 a schéma zastropování cen

5. 9. 2022

Dopis prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého, více zde.

1. 9. 2022

Ve dnech 17.–18. října 2022 se v Kongresovém centru v Praze koná Konference pro Východní partnerství: Ekonomické výzvy a příležitosti. Akci organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Evropskou komisí. Bude možnost setkat se a diskutovat se zástupci státní správy, bank, mezinárodních organizací i firem ze zemí Východního partnerství (Ukrajina, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Moldavsko) na aktuální témata, jakými jsou diverzifikace obchodu, energetická soběstačnost, digitalizace, smart cities, „chytré“ zemědělství či přímé zahraniční investice do regionu. Pozvánka zde.

29. 6. 2022

Zápis a usnesení z 34. sněmu Hospodářské komory České republiky, který se uskutečnil dne 26. května 2022 v Clarion Congress Hotelu Olomouc.

24. 6. 2022

Informace prezidenta HK ČR ze dne 24. 6. 2022, více zde.

22. 6. 2022

Speciální dotační informační newsletter pro členy a složky Hospodářské komory ČR, více zde.

20. 4. 2022

Podnikatelé předpokládají, že za materiál a energie letos zaplatí o desítky procent více než loni. Některé podniky snižují své marže, více v tiskové zprávě Hospodářské komory ČR zde.

29. 3. 2022

Prezident Ukrajinské obchodní a průmyslové komory Hennadyj Čižikov poděkoval lidem i podnikům z České republiky za pomoc a solidaritu. „Vaše podpora nám dodává sílu,“ uvedl. Více v tiskové zprávě Hospodářské komory ČR zde.

18. 3. 2022

Aktuální informace Hospodářské komory ČR k situaci na Ukrajině. Více zde.

16. 3. 2022

Hospodářská komora ČR připravila stručný přehled informací doplněný o stanoviska HK ČR a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům. Více zde.

9. 3. 2022

Hospodářská komora ČR připravila stručný přehled informací doplněný o stanoviska HK ČR a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům. Více zde.

3. 3. 2022

Hospodářská komora ČR k aktuální situaci v Ukrajině, více zde.

1. 3. 2022

Hospodářská komora ČR poskytla pro informaci a k případnému dalšímu využití odborné stanovisko právní sekce Ministerstva práce a sociálních věcí k záležitosti povolávacích rozkazů pro zaměstnance z Ukrajiny a informace k souvisejícím pracovně právním krokům pro postup ze strany zaměstnavatelů. Více zde.

14. 2. 2022

Hospodářská komora ČR pořádá ve spolupráci s Australian Trade and Investment Commission (Austrade) v termínu 21.–22. února 2022 česko-australského online podnikatelského fóra. Hlavním bodem fóra budou B2B online jednání mezi českými a australskými firmami. Česko-australské podnikatelské fórum je zaměřeno především na následující obory: energetika, životní prostředí, zdravotnictví, chemický průmysl, engineering, kybernetická bezpečnost, herní průmysl. Seznam aktuálně přihlášených australských firem si můžete prohlédnout zde. Přihlásit se na online podnikatelské fórum je možné pod odkazem zde, účastnický poplatek je 1 350 Kč (bez DPH) pro členy a 1 500 Kč (bez DPH) pro nečleny HK ČR.

4. 2. 2022

Priority Hospodářské komory k evropskému předsednictví více zde