Informační servis

SOVAK ČR vydává odborný časopis a zajišťuje chod webových stránek spolku, členům, jak řádným, tak přidruženým je v rubrice Informace pro členy zpřístupněn informační servis, řádným členům je poskytován ještě o něco podrobnější servis v rámci Informační a poradenské činnosti.