Přehled odborné činnosti

Těžiště činnosti SOVAK ČR spočívá v práci 14 odborných komisí, jejichž členy je více než 230 osob. Jednotlivé komise připravují tematické materiály pro představenstvo, zpracovávají podklady pro stanoviska, která SOVAK ČR uplatňuje v jednáních s ústředními orgány, či vytváří návrhy metodických pokynů.

SOVAK ČR rovněž zabezpečuje pro své členy v průběhu roku řadu odborných školení a seminářů. Od roku 1995 je také pořadatelem mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE.

Pro potřeby svých členů vydává SOVAK ČR jednou měsíčně odborný časopis Sovak přinášející novinky z oboru, zejména z koncepce, teorie, plánování, investic a normalizace, ale i poznatky z praxe, zajímavosti ze světa vodního hospodářství v tuzemsku i v zahraničí a další důležité informace. Časopis Sovak publikuje výsledky výzkumných úkolů i jejich využití v praxi, na jeho stránkách probíhají diskuse pracovníků provozu a odborných specialistů nad aktuálními problémy oboru vodovodů a kanalizací.

SOVAK ČR je také vydavatelem odborných publikací, které jsou zaměřeny na pomoc pracovníkům v oboru i jako podklad pro celoživotní vzdělávání. SOVAK ČR připravil také instruktážní film určený pracovníkům vodovodů a kanalizací „Těžká práce pro anděla aneb Riziko povolání“.

Každoročně SOVAK ČR připravuje obsáhlou Ročenku s kompletními údaji o všech svých řádných i přidružených členech včetně jejich nejdůležitějších provozních ukazatelů. Ročenka zároveň obsahuje základní statistické údaje o zásobování vodou a odvádění odpadních vod v ČR včetně přehledu právních předpisů, technických norem a směrnic a řadou dalších důležitých odborných údajů.