Studijní program Provozovatel VaK II

Provozovatel VaK, foto: Ivana Weinzettlová Jungová

SOVAK ČR připravil navazující studijní program Provozovatel VaK II, tento studijní program navazuje na mnohaletý studijní program Provozovatel VaK I, doplňuje a prohlubuje dílčí témata se zaměřením na aktuální a praktické aspekty provozování. Program je doplněn i o praktická cvičení z vybraných témat.

Program je určen absolventům studijního programu Provozovatel VaK I, dále absolventům středoškolského a vysokoškolského odborného studia, jejichž kvalifikaci zmiňuje a připouští zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., a všem, kteří mají zájem o doplnění odborného vzdělání, nebo je u nich vyžadováno zaměstnavatelem z hlediska pracovního zařazení.

Studijní program od dubna 2022 do května 2023

Zahájení kurzu a první soustředění: bylo 21. 4.–22. 4. 2022