Studijní program Provozovatel VaK I

Kurz Provozovatel vodovodů a kanalizací

SOVAK ČR, s cílem přispět k dalšímu zvýšení kvalifikační úrovně provozovatelů vodovodů a kanalizací i zainteresovaných pracovníků veřejné správy, otevřel již posedmé v květnu tohoto roku studijní program Provozovatel VaK I. 

Program poskytuje ucelené odborné vzdělání na středoškolské úrovni v oblasti provozování vodovodů a kanalizací a je zakončen jednotlivou zkouškou profilové části maturitní zkoušky z předmětu vodohospodářské stavby.

Studijní program května 2023 do května 2024

Zahájení 1. soustředění bylo v termínu 18.–19. 5. 2023.