SOVAK ČR v Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

SOVAK ČR se stal od roku 2023 členem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS), která je řádným členem tripartity na straně zaměstnavatelů a je tudíž nezpochybnitelným partnerem při vyjednávání sociálního smíru mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. KZPS je zároveň řádným připomínkovým místem v rámci legislativního procesu a je také řádným členem vládních komisí při přípravě nových zákonů.

KZPS reprezentuje 10 dominantních zaměstnavatelských svazů a zastupuje více než 22 740 členských subjektů s 1 390 000 zaměstnanci, dále prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech. Formuluje rovněž společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou.

Výhody členství SOVAK ČR:
• uplatňování připomínek k legislativě,
• prostřednictvím KZPS přímá účast a zastoupení v odborných pracovních týmech v Radě hospodářské a sociální dohody ČR (tripartitě).