Kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem, který kontroluje hospodaření SOVAK ČR. Více viz Stanovy zde.

Ing. Zdeněk Procházka, LL.M., předseda kontrolní komise SOVAK ČR

Ing. PROCHÁZKA Zdeněk, LL.M., předseda
Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
tel.: 517 324 940, 721 335 399, e-mail: prochazka@vakvyskov.cz

Ing. Martin Vaníček, člen kontrolní komise SOVAK ČR

Ing. VANÍČEK Martin, člen
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubcie-Zelené předměstí
tel.: 466 798 481, 702 163 093, e-mail: martin.vanicek@vakpce.cz

Ing. Radka Trepková, členka kontrolní komise

Ing. TREPKOVÁ Radka, členka
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava
tel.: 595 152 112, 724 021 894, e-mail: trepkova.radka@ovak.cz