Číslo 4/2024 časopisu Sovak

Obálka čísla 4/2024 časopisu Sovak.

4/2024

Titulní strana: Šachta hlavního přívodního řadu DN 800 z Úpravny vody Březová.

 

Věra Štafflová

Voda obce spojuje           1

Jan Herman

Projekt zabezpečení dodávky pitné vody do Oblastního vodovodu Karlovarska           3

Petr Albrecht

Datový sklad – platforma pro sdružování zdrojů a předávání informací    5

Jan Plechatý, Kateřina Arnoltová

Vyhodnocení provozu nízkoteplotní sušárny kalu (2016–2023)        7

Vilém Žák

SOVAK ČR přispěl k úspěchu české diplomacie při vyjednávání evropské legislativy     10

Ondřej Krutílek

Vyjednávání podpořilo přijetí mírnějšího návrhu          10

Jan Plechatý

Oceněné projekty soutěže Vodohospodářská stavba roku 2023  12

Lesk a bída satelitů v Česku     14

Jiří Rosický, Miroslav Kos

Kalové a energetické hospodářství ÚČOV na Císařském ostrově v Praze          16

Karel Frank

Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 256/2023 Sb.  k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích        21

Jaroslav Raclavský, Václav Vavřina

Monitoring rozpuštěného sulfanu v odpadní vodě      23

Z regionů     26

Zpráva z jednání komisí EurEau pro pitnou vodu EU1, pro odpadní  vodu EU2 a pro ekonomiku EU3       28