30. Duben 2024
Na titulní straně je šachta hlavního přívodního řadu DN 800 z Úpravny vody Březová
29. Duben 2024
Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru vodovodů a kanalizací. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 9 publikací a 1 DVD.
11. Duben 2024
Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní novelu čeká již jen formální schválení Radou EU a podzimní zveřejnění.
11. Duben 2024
Na závěr setkání vodohospodářů v Kongresovém centru v Praze byly vyhlášeny výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2023. Mediálními partnery soutěže jsou časopisy Sovak a Vodní hospodářství.
9. Duben 2024
Byly připraveny překlady dokumentů Hodnota vodohospodářských služeb a Hodnota služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod.
8. Duben 2024
V březnu tohoto roku odsouhlasilo představenstvo evropského zájmového spolku EurEau jednohlasně vstup nového člena - spolku Samorka.
5. Duben 2024
Základní data o oboru vodovodů a kanalizací vykazují za rok 2022 i nadále trend v nárůstu obyvatel připojených na veřejný vodovod i kanalizaci (Výroční zprávy Ministerstva zemědělství zpracované SOVAK ČR).
3. Duben 2024
Termín účinnosti nového stavebního zákona se rychle přibližuje! SOVAK ČR pořádá dne 24. 4. 2024 opakovaný seminář Dopady nového stavebního zákona na vodárenství.
2. Duben 2024
Vnos jakýchkoliv cizorodých látek do vodního prostředí považuje SOVAK ČR za nežádoucí a z toho důvodu vnímá materiál EU 26/24 Hnojivé výrobky EU jako velmi důležitý právní předpis.
28. Březen 2024
Krásné Velikonoce a slunečné dny přeje tým SOVAK ČR.
27. Březen 2024
Na titulní stránce je věžový bytový dům s vodojemem v 15. až 17. podlaží v Olomouci.
27. Březen 2024
Obor vodovodů a kanalizací (dále VaK) se zabývá inovacemi v oblasti obnovitelných zdrojů energie a to jak z pohledu energetického využití surovin, tak náhrady klasické elektrické energie.