Konference VODA FÓRUM
24. 6. 2024

SOVAK ČR uspořádal ve Valči u Hrotovic odbornou konferenci VODA FÓRUM

Ve dnech 22.–23. 5. 2024 se v reprezentativních prostorách hotelu Zámek Valeč uskutečnil již třetí ročník konference VODA FÓRUM. Odborný program, který zahrnoval celkem 33 přednášek věnovaných především technologickým inovacím nabízeným v oboru vodovodů a kanalizací, sledovalo v příjemném konferenčním sále pod přiznaným trámovým stropem téměř tři stovky účastníků. V přilehlých prostorách pak v rámci doprovodného programu své výrobky prezentovalo 44 společností.

Ing. Michal Ondráček, ředitel divize Třebíč VAS, na konferenci VODA FÓRUM

Konference VODA FÓRUM se ve srovnání s tradiční podzimní konferencí Provoz vodovodů a kanalizací více soustředí na podporování spolupráce mezi řádnými a přidruženými členy SOVAK ČR a jejím cílem je zajistit přidruženým členům pravidelně prostor k prezentaci na významné akci. Záměru odpovídá i zvolený formát přednášek – omezení na 15 minut umožňuje naplnit jeden a půl konferenčního dne příspěvky na různorodá témata, která kopírují trendy v oboru.

Prezentace firem v rámci doprovodného programu

V letošním roce byly generálními partnery konference VODA FÓRUM VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., (VAS) a VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí, který sdružuje 133 měst, městysů a obcí, část z nich z oblasti, kde se konference VODA FÓRUM koná. „Nabízelo se to. Z mého pohledu je to dobrá příležitost prezentovat regionální spolupráci mezi vlastníkem a provozovatelem přímo v oblasti, kde působí,“ řekl k tomu Ing. Michal Ondráček, ředitel divize Třebíč VAS. Této spolupráci věnoval svůj příspěvek v odborném programu konference a byl jí věnován i dokumentární film, který konferenci zahájil.

Zakončení konference VODA FÓRUM, Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR

O tom, že program byl opravdu pestrý, svědčí stručný výběr témat – přednášející se věnovali mimo jiné využití umělé inteligence ve vodohospodářském oboru, digitalizaci nebo technologiím umožňujícím přizpůsobit provoz ČOV nárokům směrnice o čistěním městských odpadních vod a nárokům na snižování energetické náročnosti.

Obsáhlejší zprávu o konferenci otiskneme v letním dvojčísle časopisu Sovak.


Mgr. Radka Hrdinová

SOVAK ČR