31. Květen 2024
Ve dnech 14 a 15. března 2024 se v prostorách hotelu Zlín ve Zlíně uskutečnila vodohospodářská konference VODA ZLÍN 2024. Záštitu konferenci udělil SOVAK ČR.
21. Prosinec 2023
​​​​​​​Dne 9. 11. 2023 proběhla v OREA Hotel Angelo Praha konference Počítáme s vodou 2023, pořádaná 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Jedním z mediálních partnerů byl i SOVAK ČR.
11. Prosinec 2023
Státní fond životního prostředí ČR zveřejnil zásadní informace na svých webových stránkách.
8. Prosinec 2023
Konference Nové trendy v čistírenství XXVI se stala opětovným setkáním odborníků z oblasti vodního hospodářství, kde byly představeny nejnovější poznatky a inovace v oboru. Jedním z mediálních partnerů konference byl SOVAK ČR.
7. Prosinec 2023
Převážná část příspěvků, které zazněly během letošní konference Provoz vodovodů a kanalizací, byla věnována aktuálním i připravovaným změnám v legislativě.
14. Listopad 2023
V České republice začala vysílat první oborová televize – televize o vodě. Stanice iVodárenství TV je první a jediná české televize plně věnované tématu vody.
27. Březen 2023
V březnu tohoto roku zveřejnila Evropská komise prováděcí nařízení k obsahu a formátu záznamů o aplikaci přípravků na ochranu rostlin (POR) podle nařízení 1107/2009/EU.
13. Únor 2023
Česká asociace pro vodu uspořádala dne 1. 2. 2023 odborný seminář na téma „Mikrobiální kvalita recyklovaných odpadních vod v souladu s platnou legislativou“.
10. Leden 2023
Byla přidána informace Ministerstva průmyslu a obchodu k pomoci firmám s vysokými cenami energií.
25. Listopad 2022
Další ročník konference Nové trendy v čistírenství, věnovaný zejména tematice čištění a znovu využívání průmyslových odpadních vod, legislativě a čištění komunálních vod, který 25 let pořádá ENVI-PUR, s.r.o., je za námi. Mediálním partnerem byl SOVAK ČR.
7. Říjen 2022
Ministerstvsto zemědělství informovalo o nově založené Ústřední komisi pro sucho, která zajistí lepší spolupráci mezi kraji v době mimořádného sucha.
20. Červenec 2022
SOVAK ČR uspořádal 29. 6. 2022 seminář Metodika SFŽP ČR agendy poplatků v oblasti voda. Více než 90 účastníků mělo možnost seznámit se s praktickými aspekty metodického pokynu SFŽP ke zpoplatnění odlehčovacích zařízení.