30. Duben 2024
Na titulní straně je šachta hlavního přívodního řadu DN 800 z Úpravny vody Březová
27. Březen 2024
Na titulní stránce je věžový bytový dům s vodojemem v 15. až 17. podlaží v Olomouci.
28. Únor 2024
Na titulní stránce je Úpravna vody Klečůvka.
25. Leden 2024
Na titulní stránce je čistírna odpadních vod Jateční v Plzni.
20. Prosinec 2023
Na titulní straně je zachycena vstupní vitráž dodnes funkčního znojemského vodojemu z roku 1950, která znázorňuje alegorii řeky Dyje a městský znak Znojma. Vodojem, jenž projektoval Vilém Lorenc, je národní kulturní památkou.
28. Listopad 2023
Na titulní straně je zachycen Biopark Kladno by Veolia.
26. Říjen 2023
Na obálce čísla 10/2023 je zachyceno přemostění Libochovany–Prackovice.
27. Září 2023
Na obálce je zachycena komunitní čistírna odpadních vod v Havlíčkově Brodě.
29. Srpen 2023
Na titulní straně je zachycena Čistírna odpadních vod Opava.
30. Červen 2023
Na titulní straně je zachycen vodojem Králův Dvůr s instalovanou základnovou stanicí systému FlexNet společnosti VaK Beroun.
29. Květen 2023
Na titulní straně je zachyceno autorizované měření průtoků odpadních vod ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
26. Duben 2023
Na titulní straně jsou zachyceny výstavní prostory během 21. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2019.