11. Duben 2024
Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní novelu čeká již jen formální schválení Radou EU a podzimní zveřejnění.
16. Listopad 2023
Uskutečnil se 21. ročník odborné konference Provoz vodovodů a kanalizací. Tradičně největšího setkání v rámci oboru vodního hospodářství se v libereckém Wellness hotelu Babylon zúčastnilo 605 odborníků. Konferenci pořádal SOVAK ČR.
1. Listopad 2023
Zájem o největší setkání v rámci oboru vodní hospodářství je ve dvacetileté historii akce rekordní. Do Wellness hotelu Babylon v Liberci se sjelo více než 590 účastníků.
31. Květen 2023
Převážně slunečné počasí si užili účastníci a diváci 17. ročníku Vodárenské soutěže zručnosti, kterou vyhlásil i organizačně zajistil SOVAK ČR. Tato již tradiční soutěž montérů byla součástí doprovodného programu výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2023.
31. Květen 2023
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) vyhlásilo při příležitosti konání 22. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2023 14. ročník fotografické soutěže VODA 2023.
30. Květen 2023
Letošní ročník výstavy VOD-KA 2023 přinesl i další soutěže, a to tradiční ocenění nejlepších a nejnápaditějších expozicí.
30. Květen 2023
V rámci 22. ročníku mezinárodní výstavy VOD-KA 2023 proběhla již tradiční soutěž s názvem Zlatá VOD-KA 2023. Letošní ročník představil celkem 16 exponátů – nominaci získalo šest z nich.
23. Květen 2023
Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY–KANALIZACE 2023 byla dne 23. 5. slavnostně zahájena v Praze na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR), akci organizuje Exponex, s.r.o.
22. Březen 2023
Mottem letošního Světového dne vody je „Accelerating change“, které můžeme přeložit jako „Urychlení změny“.
3. Listopad 2022
Na čtyři aktuální témata, která v současnosti rezonují v rámci vodohospodářského oboru, se letos zaměřil programový výbor při přípravě již 20. ročníku významné odborné konference Provoz vodovodů a kanalizací 2022.
15. Září 2022
Vzájemnou spolupráci v oblasti řízení investic do životního prostředí dnes v Praze potvrdili podpisem memoranda ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Vilém Žák.
22. Březen 2022
Prioritou vodního hospodářství do následujících let je zajistit dostatečné a kvalitní zdroje vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou, pro energetiku, průmysl i zemědělství.