Ceník inzerce v časopise Sovak

Ceník předplatného a inzerce v roce 2024 (ke stažení zde). Ceník v angličtině (Price list for subscription and advertising in Sovak) zde. Ceník inzerce v číslech se zvýšeným nákladem zde.

POZOR!
Nabízíme také nestandardní formáty inzerce. Podrobné informace naleznete v ceníku (viz výše).

Distribuce reklamních letáků a prospektů:
rozesílají se jako volná příloha časopisu Sovak. Nejvyšší přípustná váha přílohy je 70 g.
Maximální přípustný rozměr přílohy je formát A4, doporučený maximální rozměr 205 x 292 mm.
Redakce si vyhrazuje právo regulovat rozsah a množství volných příloh časopisu a odmítnout jejich distribuci.

Cena za rozeslání činí u přílohy do 10 g 12 000,- Kč, od 11 g do 40 g 19 000,- Kč a od 41 g do 70 g 30 000,- Kč.

Adresa pro objednávky:
Redakce časopisu Sovak, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel.: 221 082 628, e-mail: redakce@sovak.cz
Podklady přebírá a technické konzultace poskytuje: Studio Silva, s. r. o., tel.: 737 836 825, e-mail: pfck@bohem-net.cz

Upozornění: důležité pro fakturaci
Pokud budete požadovat, aby na faktuře bylo uvedeno číslo objednávky korespondující s fakturačními údaji dodavatele, adresujte objednávku přímo vydavatelství, které bude předplatné či inzerci fakturovat:
Mgr. Pavel Fučík
vydavatelství a nakladatelství
Čs. armády 488, 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 4756 7601, DIČ CZ430327489 

Objednávku lze zaslat písemně na uvedenou adresu, respektive jako e-mail: pfck@bohem-net.cz

Ceny inzerce, množstevní sleva, formát
Všechny ceny uvedené v ceníku (viz výše) jsou v Kč a bez DPH.
Ceny inzerce (mimo vizitkové) se rozumí za jedno uveřejnění inzerátu, či inzertního článku.
Při čtvrtém uveřejnění v témže roce je poskytována sleva 25 % (počet uveřejnění je nutno sjednat předem, sleva neplatí pro vizitkovou inzerci).
Vydavatel si vyhrazuje možnost smluvní úpravy cen u mimořádných čísel (věnovaných např. výstavě, nebo konferenci).