Kancelář SOVAK ČR
Kanceláře SOVAK ČR
Kanceláře SOVAK ČR jsou na adrese Novotného lávka 200/5 v Praze 1.

Připravované akce

Název události
Datum
Adresa
Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2024
Výstaviště v Českých Budějovicích
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Aktuality

24. Červen 2024
Ve dnech 22.–23. 5. 2024 se v reprezentativních prostorách hotelu Zámek Valeč uskutečnil již třetí ročník konference VODA FÓRUM.
31. Květen 2024
Ve dnech 14 a 15. března 2024 se v prostorách hotelu Zlín ve Zlíně uskutečnila vodohospodářská konference VODA ZLÍN 2024. Záštitu konferenci udělil SOVAK ČR.
31. Květen 2024
SOVAK ČR zasílá stanovisko k návrhu směrnice – aktualizovaná pravidla používání některých hnojivých látek ze statkových hnojiv (RENURE). Problematika aplikace dusičnanů a hnojiv se výrazně dotýká zdrojů pitné vody určené k lidské spotřebě.
31. Květen 2024
SOVAK ČR ve spolupráci s act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. (přidružený člen) připravil v termínu 20. 6. webinář pro řádné členy.
31. Květen 2024
V nabídce publikací SOVAK ČR je osvětová kniha pro děti Nevšední výprava. Lenka a Terezka v podivuhodném světě vody, kterou by bylo možné využít na akce pořádané ke Dni dětí.
31. Květen 2024
Již po osmé otevírá v říjnu letošního roku SOVAK ČR studijní program Vodohospodářské stavby a provozování vodovodů a kanalizací (původně pod názvem Provozovatel vodovodů a kanalizací I).