Kancelář SOVAK ČR
Kanceláře SOVAK ČR
Kanceláře SOVAK ČR jsou na adrese Novotného lávka 200/5 v Praze 1.

Připravované akce

Název události
Datum
Adresa
Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2024
Výstaviště v Českých Budějovicích
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Aktuality

11. Červenec 2024
V článku Podnikání v zemědělství stále kontaminuje zdroje podzemních vod bylo upozorněno na téma znečištění zdrojů podzemních vod prostřednictvím přípravků na ochranu rostlin.
10. Červenec 2024
SOVAK ČR hledá šéfredaktora odborného časopisu Sovak, a to pro komplexní zajištění přípravy časopisu.
9. Červenec 2024
Na problematiku nakládání se srážkovými vodami se zaměřil v rozhovoru s ředitelem a členem představenstva SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem portál Naše voda.
28. Červen 2024
Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru vodovodů a kanalizací. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 9 publikací a 1 DVD.
27. Červen 2024
Na portálu Průmyslové ekologie byl zveřejněn přehledový text k významné evropské legislativní změně – směrnici o čištění městských odpadních vod, která je pro vodohospodáře naprosto zásadní.
26. Červen 2024
Na titulní straně čísla 6/2024 je zachycen vodojem Mistrovice.