Výhody členství

SOVAK ČR je spolkem sdružujícím právnické a fyzické osoby činné v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, které vlastní nebo provozují a spravují vodohospodářskou infrastrukturu a zajišťují také její rozvoj a výstavbu. Sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné nakládání s odpadními vodami. Řádní členové SOVAK ČR v České republice zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel, odvádějí odpadní vody pro téměř 8 mil. obyvatel a přes 98 % těchto odpadních vod čistí. SOVAK ČR je svého druhu největší a nejvýznamnější organizace, která se prostřednictvím svého členství v Hospodářské komoře ČR podílí na formování legislativního prostředí.


Výhody řádného členství v SOVAK ČR

 • exkluzivní přístup k informacím z oboru vodárenství
 • automatické členství v Hospodářské komoře ČR prostřednictvím SOVAK ČR
 • sdílení zkušeností a kontakt se všemi členy SOVAK ČR
 • možnost nominovat svého zástupce do vybrané Odborné komise Představenstva SOVAK ČR
 • přístup do členské sekce na webových stránkách SOVAK ČR, který umožňuje:
 1. přístup k stanoviskům SOVAK ČR k platné i připravované legislativě
 2. přístup k nadstandardním informacím z vodohospodářského oboru
 3. přístup k zápisům a prezentacím z jednání Odborných komisí Představenstva SOVAK ČR
 4. přístup ke kontaktům na jednotlivé členy Odborných komisí Představenstva SOVAK ČR
 5. přístup k archivu měsíčních souhrnů informací pro řádné členy
 6. přístup k Registru právních předpisů a normám
 7. informace o dotačních výzvách (dotace Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a ostatních institucí)
 8. přístup ke kompletní Výroční zprávě v elektronické podobě, včetně ekonomické části
 9. poradenství v rubrice Časté dotazy
 10. přístup k informacím z jednání Představenstva SOVAK ČR
 11. přístup k výstupům z Valné hromady
 12. přístup k zápisům z jednání orgánů EurEau
 13. přístup k přehledu cen vodného a stočného za všechny řádné členy SOVAK ČR
 • rozesílání měsíčních souhrnů informací pro řádné členy   
 • prezentace v katalogu členů na webových stránkách SOVAK ČR
 • poradenská činnost, odpovědi na dotazy
 • možnost zveřejnění nabídky či poptávky ve Vodárenské burze na webových stránkách SOVAK ČR
 • ročenka SOVAK ČR zdarma
 • exkluzivní informace z Hospodářské komory ČR
 • informace z EurEau zaměřené na připravovanou evropskou legislativu, ale také na nejaktuálnější novinky ve vodárenském oboru díky členství SOVAK ČR v EurEau
 • informace o tuzemských i zahraničních vodohospodářských akcích
 • možnost sníženého poplatku při účasti na seminářích či webinářích SOVAK ČR
 • možnost inzerce na první straně obálky časopisu Sovak včetně bonusové prezentace na obálce odborným článkem uvnitř časopisu
 • možnost objednávky placené barevné vizitky za zvýhodněnou cenu černobílé vizitky
 • možnost objednávky placené plošné inzerce v časopise Sovak od formátu ½ strany výše společně se shodnou velikostí plochy textové prezentace zdarma ve stejném čísle časopisu
 • možnost slevy za inzerci na webu


Výhody přidruženého členství v SOVAK ČR

 • exkluzivní přístup k informacím z oboru vodárenství
 • automatické členství v Hospodářské komoře ČR prostřednictvím SOVAK ČR
 • sdílení zkušeností a kontakt se členy SOVAK ČR
 • možnost objednávky placené barevné vizitky za zvýhodněnou cenu černobílé vizitky
 • možnost objednávky placené plošné inzerce v časopise Sovak od formátu ½ strany výše společně se shodnou velikostí plochy textové prezentace zdarma ve stejném čísle časopisu
 • možnost slevy za inzerci na webu
 • přístup do členské sekce na webových stránkách SOVAK ČR, který umožňuje:
 1. informace o dotačních výzvách (dotace Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a ostatních institucí)
 2. přístup ke kompletní Výroční zprávě v elektronické podobě, včetně ekonomické části
 3. přístup k zápisům z jednání Odborných komisí Představenstva SOVAK ČR a kontaktům na členy komisí
 4. přístup k informacím z jednání Představenstva SOVAK ČR
 5. přístup k výstupům z Valné hromady
 6. přístup k zápisům z jednání orgánů EurEau
 • prezentace v katalogu členů na webových stránkách
 • ročenka SOVAK ČR zdarma
 • možnost zveřejnění nabídky či poptávky ve Vodárenské burze na webových stránkách SOVAK ČR
 • možnost nominace řádným členem do Odborné komise Představenstva SOVAK ČR
 • exkluzivní informace z Hospodářské komory ČR
 • informace z EurEau, zaměřené na připravovanou evropskou legislativu, ale také na nejaktuálnější novinky ve vodárenském oboru díky členství SOVAK ČR v EurEau
 • informace o tuzemských i zahraničních vodohospodářských akcích
 • přednostní informace o akcích SOVAK ČR – semináře, konference, výstava