Portál Naše voda
9. 7. 2024

Zaujalo nás: Článek v Naší vodě „V ČR je třeba změnit nakládání se srážkovými vodami“

Na problematiku nakládání se srážkovými vodami se zaměřil v rozhovoru s ředitelem a členem představenstva SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem portál Naše voda. 

Ing. Vilém Žák vnímá revidovanou směrnicí o čištění městských odpadních vod jako příležitost ke změně stávajícího převažujícího způsobu nakládání se srážkovými vodami, které je založené na odvodnění intravilánů měst a obcí systémem jednotné kanalizace. Podle jeho názoru ke zlepšení stavu přispívá řadu let aktuální znění stavebního zákona, podle kterého nemůže žádný vlastník nově postaveného nebo rekonstruovaného rodinného domu vypouštět srážkové vody do kanalizační sítě, ale musí je zasakovat nebo využívat na svém pozemku. Více se dozvíte na portálu Naše voda