Setkání vodohospodářů v Kongresovém centru v Praze
11. 4. 2024

Vyhodnocení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2023

Na závěr setkání vodohospodářů v Kongresovém centru v Praze byly vyhlášeny výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2023. Mediálními partnery soutěže jsou časopisy Sovak a Vodní hospodářství. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 15 staveb, které byly představeny v čísle 3 časopisu Sovak. Ocenění předali účastníkům výstavby vítězných staveb za organizátory soutěže Petr Kubala, a Miloslav Vostrý, předseda SOVAK ČR a dále za garanty soutěže Aleš Kendík a Jan Kříž.

Oceněno bylo těchto 7 staveb:

Kategorie I (podkategorie nad 50 mil. Kč)

Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Hrobice

Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Zhotovitel:  VCES a.s. (správce společnosti ÚV Hrobice) se společníky:

Kunst, spol. s r.o.

GDF spol. s r.o.
 

Ocenění stavby Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Hrobice

Vybudování protipovodňových opatření na stokové síti v oblasti Karlína

Investor a správce majetku HMP: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektant: Sweco a.s.

Zhotovitel: Sdružení SMP Vodohospodářské stavby a.s. a Čermák a Hrachovec a.s.

Ocenění stavby Vybudování protipovodňových opatření na stokové síti v oblasti Karlína

Kategorie I (podkategorie do 50 mil. Kč)

Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha

Investor: Hlavní město Praha zastoupené Pražskou vodohospodářskou společností a.s.

Projektant: AQUA procon s.r.o.

Zhotovitel: Společníci sdružení: Česká voda - MEMSEP, a.s.

Čermák a Hrachovec a.s.

Technický dozor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Ocenění stavby Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha

Kategorie II (podkategorii nad 50 mil. Kč)

VD Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu

Investor: Hlavní město Praha

Projektant: Sweco a.s.

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Technický dozor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ocenění stavby VD Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu

Rekonstrukce Staroměstského jezu

Investor a technický dozor: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: VH-TRES spol. s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ocenění stavby Rekonstrukce Staroměstského jezu

Kategorie II (podkategorii do 50 mil. Kč)

MVN Vlčkovice, obnova vodního díla

Investor: Povodí Labe, státní podnik

Projektant: HG Partner s.r.o.

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Ocenění stavby MVN Vlčkovice, obnova vodního díla

Protipovodňová opatření Herálec

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zhotovitel: SPH stavby, s.r.o.

Ocenění stavby Protipovodňová opatření Herálec

Ocenění představenstva SVH ČR a SOVAK ČR za mimořádný přínos stavby pro vodní hospodářství získaly stavby:

Rekonstrukce Staroměstského jezu

Investor a technický dozor: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: VH-TRES spol. s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Druhé ocenění stavby Rekonstrukce Staroměstského jezu

Vybudování protipovodňových opatření na stokové síti v oblasti Karlína

Investor a správce majetku HMP: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektant: Sweco a.s.

Zhotovitel: Sdružení SMP Vodohospodářské stavby a.s. a Čermák a Hrachovec a.s.

Druhé ocenění stavby Vybudování protipovodňových opatření na stokové síti v oblasti

Podrobněji o průběhu setkání vodohospodářů si budete moct přečíst v květnovém vydání časopisu Sovak. 

Jan Plechatý

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.