Webové okno portálu k Světovému dnu vody 2024
4. 3. 2024

Světový den vody 2024 u členů SOVAK ČR

Světový den vody (SDV) proběhne 22. března pod mottem „„Water for peace" („Voda pro mír"). Zjišťovali jsme u členů SOVAK ČR, jaké akce k SDV pořádají.


AQUA SERVIS, a.s.

K Světovému dnu vody chystá společnost otevřít ČOV v Solnici pro 60 dětí z 1. stupně ZŠ v Černíkovicích. Žáci budou rozděleni do 3 skupin. Jedna skupina bude pozorovat práci s kamerou pro monitoring kanalizace, další bude soutěžit, zatímco poslední se seznámí s chodem čistírny odpadních vod. Všichni dostanou úkol namalovat obrázek, jak se čistí odpadní voda. Na závěr exkurze budou odměněny 3 nejlepší práce.

Ilustrační foto: archiv AQUA SERVIS

Královéhradecká provozní, a.s.

Den otevřených dveří se koná v neděli 17. 3. 2024 od 10 do 14 hodin na ČOV v Třebši v Hradci Králové, kde se čistí odpadní vody z města Hradec Králové a několika přilehlých měst a obcí. Byla vystavěna v první polovině 90. let 20. století jako čistírna mechanicko-biologická, odstraňuje organické látky, dusík a fosfor. Ročně vyčistí více než 16 milionů m3 odpadní vody. Kromě areálu čistírny odpadních vod bude připravena také speciální kanalizační technika, která je používána k čištění stokové sítě a jejímu monitoringu. Prohlídky budou probíhat v hodinových intervalech, předchozí rezervace není nutná.

Ilustrační foto ČOV Olomouc: archiv MOVO

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Den otevřených dveří se uskuteční v pondělí 25. března 2024 v odpoledních hodinách v Moravské vodárenské. Během exkurzí, které povedou zaměstnanci společnosti s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vodního hospodářství, bude zpřístupněna ČOV Nové Sady, pracoviště laboratoře na ČOV Nové Sady, ÚV Černovír, historická ČS Chválkovice a ČOV Uničov.

Ilustrační foto: archiv VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Oslavy Světového dne vody budou v Praze spojeny se Dnem Vltavy. 17. března od 10 do 17 hodin je zdarma vstup do Muzea pražského vodárenství, na nádvoří je jako bonus připravena prezentace práce vodohospodářů (recyklační vůz na vysokotlaký proplach s pohonem na bioCNG, práce pátračů, laboratorní pokusy, simulátor mobilního dochlorování apod.). Na rozdíl od minulých let není nutná registrace. Na sobotu 23. března je připraven den otevřených dveří ve svých akreditovaných laboratořích. Ty se nacházejí v Dykově ulici 3 na Vinohradech, vstup je přes Zákaznické centrum PVK. Zájemci si budou moct nechat provést orientační rozbor pitné vody, zejména té ze soukromých studní. Akce bude probíhat od 9 do 14 hodin. Každou půlhodinu bude moci přijít maximálně 15 osob. Na prohlídku je nutná registrace, která bude spuštěna v úterý 5. března v devět hodin na webových stránkách www.pvk.cz.

Ilustrační foto: archiv PVK

1. SčV, a.s.

V letošním roce spolčenost pořádá Dny otevřených dveří na ČOV Říčany (22. 3. 2024), ČOV Příbram (22. 3. 2024), ÚV Kozičín (22. 3. 2024), ČOV Sedlčany (26. 3. 2024), ČOV Český Brod (27. 3. 2024) a ČOV Čelákovice (28. 3. 2024). Prohlídky začínají od 9.00, 10.00, 11.00 a 13.00 hod., u větších skupin (například školní exkurze) je třeba termín předem rezervovat.


Severočeská voda

Společnosti skupiny Severočeská voda otevřou provozovny pro exkurze školních kolektivů i zájemců z řad veřejnosti. Nadační fond Severočeská voda připomene tento svátek dětem ze školních družin, které budou mít možnost zúčastnit se soutěže tematicky zaměřené na edukaci na téma „co do kanalizace nepatří". 

Ilustrační foto: archiv OVAK

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) zve na Den otevřených dveří, který se uskuteční 20. 3. v areálu ÚV Ostrava-Nová ves a ÚČOV Ostrava-Přívoz nebo na prohlídky do muzea Babylon – Historie ostravského vodárenství. Rezervace na prohlídky je nutná na ovak.cz. U příležitosti Světového dne vody odstartuje další ročník soutěže Hledej pramen vody určený pro ostravské žáky 4. a 5. tříd základních škol, který letos získal záštitu primátora statutárního města Ostravy Jana Dohnala.


Radeton s.r.o.

22. 3. proběhne setkání vodařů na polygonu v Brně s diskusí na téma ztráty vody.

 

RAVOS, s.r.o.

Jako každoročně ke Dnu vody, resp. ke Dnu Země, provedeme exkurze pro žáky základních škol a střední zemědělské školy na našich ČOV v Rakovníku a v Jesenici (u Rakovníka).


 

Ilustrační foto ÚV Nová Ves: archiv Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

V sobotu 23. března zpřístupní Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) veřejnosti areály ČOV v Opavě, Novém Jičíně, Havířově a Frýdlantu nad Ostravicí a také největší úpravny pitné vody v regionu v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Obě úpravny prošly v uplynulých letech významnou modernizací. V areálu Úpravny vody Nová Ves budou svou práci prezentovat také pátrači, jejichž hlavním úkolem je vyhledávání poruch a úniků pitné vody ve vodovodní síti. Provozy budou otevřeny od 8 do 14 hod., prohlídky budou probíhat v hodinových intervalech. Kapacita je omezená, zájemci do 18. 3. musí předem registrovat na telefonním čísle 596 697 233, případně na e-mailu adela.hejtmankova@smvak.cz.

 

STŘEDOČESKÉ VODÁRNY, a. s.

21. března 2024 od 13.00 je možné v rámci Dne otevřených dveří navštívit Future Tower. Zrekonstruovaný vodojem v areálu vodáren nabízí unikátní pohled na Kladno, ale i řadu technologických zajímavostí a expozic. Na prohlídku je nutné se zaregistrovat na e-mailu: dagmar.rakosnikova@svas.cz. Do názvu emailu napište text: Rezervace FT a dále uveďte, své jméno, počet osob a čas požadované rezervace.


VaK Bruntál a.s.
V rámci oslav Světového dne vody připravuje naše společnost den otevřených dveří na ČOV Bruntál. Tato akce je však určena voleným zastupitelům obcí, v nichž naše společnost vlastní nebo provozuje vodovodní řady nebo kanalizační stoky, a ne široké veřejnosti.

 

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Společnost k příležitosti Světového dne vody pořádá v sobotu 23. 3. 2024 den otevřených dveří na ČOV Česká Ves s prohlídkou ČOV, vozového parku a detekční techniky.

 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Setkání pro vodohospodáře z jihu Moravy a Vysočiny spoluorganizuje 26. března v Třebíči VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST (VAS). Na programu celodenní akce je také odborná exkurze do muzea Vysočiny na zámku v Třebíči, komentovaná prohlídka baziliky sv. Prokopa, prohlídka s průvodcem židovskou čtvrtí nebo exkurze v TTS energo, s.r.o., zaměřená na centrální zásobování teplem s využitím biomasy. Akci organizují vodohospodáři sdružení do Rady povodí Svratky a podílí se na ní společně VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., státní podnik Povodí Moravy a Vírský oblastní vodovod, s.m.o. Světový den vody oslaví ve svých regionech také divize Boskovice a Znojmo VAS, a to ve formě odborných seminářů pro představitele měst a obcí a vlastníky vodohospodářské infrastruktury.


Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., společnost připravuje dne 21. 3. 2024 akci ke Dni vody – Den otevřených dveří na ČOV Chrudim. Tato akce bude pro zastupitele/lky a starosty/tky měst a obcí, v jejichž obvodu Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zajišťuje provoz vodovodu a kanalizace.

Ilustrační foto: archiv VODÁRNA PLZEŇ

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Dne 23. března 2024 od 10 do 16 hod. se uskuteční tradiční Den otevřených dveří v Plzni. Vedle zábavného programu pro děti a komentovaných prohlídek ve vodárenských areálech letos VODÁRNA PLZEŇ zve také na speciální procházky Po stopách staré vody v centru Plzně, od někdejší Vodárenské věže projdou max. 25členné skupiny ve 13 a v 15 hod. trasu nejstaršího plzeňského vodovodu. Otevřena bude také ÚV na Homolce a ČOV v Jateční ulici. Na exkurze je nutné se registrovat přes GoOut.

Ilustrační foto ÚV Klečůvka: archiv Vodárna Zlín

Vodárna Zlín a.s.

Společnost Vodárna Zlín zve u příležitosti oslav Světového dne vody srdečně 25. 3. v odpoledních hodinách na Den otevřených dveří na ÚV Klečůvka (včetně prohlídky laboratoří) a ÚV Tlumačov. Zájemci si v laboratořích na ÚV Klečůvka budou moci nechat provést rychlý mini rozbor (orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody a amonných iontů) vody ze své studny, kterou si přinesou s sebou. Voda musí být v čisté plastové láhvi od neslazené minerálky, požadovaný objem vody je minimálně 0,5 l.


Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s.

Den otevřených dveří pro veřejnost na ČOV Jičín, Stará Paka a Hořice proběhne ve čtvrtek 21. 3. 2024 od 14–18 hodin. V tento den budou čistírny odpadních vod otevřeny i pro školní exkurze.


Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Společnost připravuje spuštění zákaznického portálu.


Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
V rámci oslav Dne vody plánuje společnost dvě akce: dne 25. 3. 2024 u koupaliště v Hulíně a dne 26. 3. 2024 na čistírně odpadních vod v Chropyni, ul. Hrad, tento den včetně exkurze do čistírny odpadních vod. Prezentace je určena pro žáky základních škol nebo mateřských škol (ideálně předškoláci) a během ní bude žákům představena vodárenská technika používaná na vyhledávání poruch, monitoring kanalizace a čištění sítí. Dále budou žáci seznámeni s výrobou a úpravou vody a také s jejím čištěním formou odborného výkladu zaměstnanci společnosti a následně promítnutím krátkého filmu. 


Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
K Světovému dnu vody pořádáme den otevřených dveří na vybraných provozech firmy, a to 23. 3. 2024. Exkurze jsou naplánovány na 10.00 hodinu na čistírnách odpadních vod: Vsetín, Valašské Meziříčí a Zubří a úpravnách vody: Karolinka, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Pro více informací volejte a pište na níže uvedené kontakty – tel.: 571 484 048 mob.: 603 830 346 e-mail: dusan.libosvar@vakvs.cz.