VaK Zlín trubka vzorky a odpadní voda UV Tlumačov, foto: VaK Zlín
8. 2. 2024

Investice u členů SOVAK ČR pro rok 2024 – 3. část

Seznamte se s přehledem investic, které mají v plánu realizovat v letošním roce členové SOVAK ČR. Dnes se zaměříme na Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., (VaK Zlín).

Investice za minimálně 164 milionů korun připravila pro rok 2024 společnost VaK Zlín. Realizovány budou projekty k zabezpečení dodávek pitné vody a odvádění odpadních vod, vylepšovat se bude strojní vybavení vodárenských zařízení a také stavebně technická stránka vybraných objektů. „Hlavní investiční záměry máme určené a řadu z nich už i připravené. S prvními realizacemi začneme hned, jak to počasí dovolí,“ ujistila Miriam Chmelová Holbová, ředitelka VaK Zlín.

Miriam Chmelová Holbová, ředitelka VaK Zlín,  foto: VaK Zlín

S plány pro letošní rok společnost VaK Zlín postupně seznamuje městské a obecní úřady, na jejichž katastrech se akce mají uskutečnit. „Tam kde to bude dávat smysl, chceme se samosprávami úzce spolupracovat. Jde nám o to, aby se naše záměry co do času a místa potkávaly s projekty, které plánují města a obce. Vzájemná koordinace našich činností pomůže v mnohých případech zkrátit dobu dopravních omezení, ochránit majetky nebo třeba snížit potřebné náklady,“ vysvětlil Oldřich Hlaváček, zástupce ředitelky a vedoucí investičního a právního útvaru Vak Zlín.

Největší objem investic je určený do zabezpečení dodávek pitné vody, celkově jde o částku 96 milionů korun. Vodovodní řady se budou rekonstruovat například ve městech Zlín, Luhačovice nebo Napajedla, nebo v obcích Hřivínův Újezd, Vysoké Pole či Popov. V oblasti odvádění odpadních vod se počítá například s investicemi do ČOV Zlín-Malenovice a ČOV Valašské Klobouky, a také do kanalizací a stok v Otrokovicích či Luhačovicích. Celkový rozpočet v této oblasti dosahuje výše 68 milionů korun.

Potřebné peníze na investice VaK Zlín uvolní ze svého rozpočtu, jehož největší výnosovou složkou je pachtovné, které obdrží od společnosti Vodárna Zlín, a.s. Nicméně však aktivně usiluje také o získávání dotací. „A to v maximální možné míře. Pozorně proto sledujeme vhodné dotační programy v rámci Ministerstva zemědělství ČR a Státního fondu životního prostředí, abychom mohli v řádných termínech podat žádosti,“ prohlásila Miriam Chmelová Holbová.

VaK Zlín relining, foto: VaK Zlín