Webové stránky EurEau
8. 4. 2024

EurEau se rozšířilo o dalšího člena

V březnu tohoto roku odsouhlasilo představenstvo evropského zájmového spolku EurEau jednohlasně vstup nového člena – spolku Samorka. Ten zastupuje islandské vodohospodáře a Samorka se tak stává 38 plným členem EurEau, které nyní reprezentuje již 33 zemí napříč celou Evropou. 

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.
SOVAK ČR

Logo EurEau