Dopady nového stavebního zákona na vodárenství

Datum konání
Adresa
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Typ akce
Akce SOVAK ČR

Dne 1. 1. 2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., včetně jeho věcné novely č. 152/2023 Sb., a zákona o jednotném environmentálním stanovisku č. 148/2023 Sb. a souvisejících novel vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích. Nicméně do 30. 6. 2024 se uplatní pouze pro vyhrazené stavby, do kterých žádná vodní díla nespadají – jedná se o strategické dopravní a energetické stavby, které povoluje nově zřízený dopravní a energetický stavební úřad. Na vodní díla se použije nový stavební zákon do 30. 6. 2024 pouze v těch případech, kdy budou povolována společně s vyhrazenými stavbami, plně se nová stavební legislativa použije na vodní díla až od 1. 7. 2024. Více o změnách, které tato legislativa přináší se dozvíte na semináři.

Přednáší JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.

Více pozvánka a přihláška zde.

Storno účasti je možné provést nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním akce, v případě neúčasti se vložné nevrací.

Typ členství
Re-order Jméno Váha Operace
more items
Fakturační údaje
Bankovní spojení
Kontaktní údaje

Vyplněním formuláře beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů SOVAK ČR.